4
Май
2015

Исковое заявление об определении дополнительного срока для принятия наследства

Представляю Вашему вниманию образец искового заявления об определении дополнительного срока для принятия наследства (позовна заява про визначення додаткового строку для прийняття спадщини). Указанный образец в этой редакции будет особенно полезен наследникам, наследство которых "оказалось" в Крыму и в зоне проведения АТО.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

пр. Пушкіна, 29

м. Дніпропетровськ, 49101

 позивач:

Іванова Раіса Тимофіївна

вул. Петрова, 12/21

м. Дніпропетровськ, 49000

тел.: 3222322

e-mail: відсутній

відповідач:

Територіальна громада в особі

Кіровської районної ради м. Дніпропетровська

вул. Ленінградська, 42

м. Дніпропетровськ, 49000

тел.: 056 7441702

e-mail: невідомий

позов немайнового характеру

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визначення додаткового строку для прийняття спадщини.

 Обставини справи.

Позивач Іванова Раіса Тимофіївна є донькою Ткаченко Маргарити Георгіївни, померлої 15 березня 2014 року (копії свідоцтва про народження, свідоцтва про одруження, свідоцтва про смерть додаються).

Після смерті Ткаченко М.Г. залишилася спадщина, яка складається з 1/2 частини квартири, розташованої за адресою: АР Крим, м. Сімферополь,вул. Перемоги, 2/8, а також грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПАТ «КБ «Приватбанк».

Позивач звернулася до П’ятої Дніпропетровської державної нотаріальної контори з заявою про прийняття спадщини. Але листом № 123/01-15 від 23 квітня 2015 року їй було відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину у зв’язку з пропуском передбаченого чинним законодавством шестимісячного строку на звернення з заявою про прийняття спадщини. Також було запропоновано звернутися до суду з питання встановлення додаткового строку (копія листа додається).

Сторона позивача вважає за необхідне звернутися до суду з позовом про визначення додаткового строку на прийняття спадщини через наступне.

 Правове обґрунтування позиції позивача.

Відповідно до ч. 1 ст. 1270 ЦК України для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Згідно з ст. 1272 ЦК України якщо спадкоємець протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу за місцем відкриття спадщини. За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Таким чином, законодавцем встановлено, що через поважність причини пропуску строку, суд може визначити спадкоємцеві додатковий строк для подання заяви про прийняття спадщини.

Поважність причин пропуску строку полягає у наступному.

Спадкодавець Ткаченко М.Г. проживала та була зареєстрована за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Перемоги, будинок № 2, квартира 8.

На момент смерті спадкодавця (а саме 15 березня 2014 року) стаття 1221 ЦК України була в наступній редакції: «Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходження основної частини рухомого майна

Відповідно до ч. 1 ст. 66 Закону України «Про нотаріат» на майно, що переходить за правом спадкоємства до спадкоємців або держави, нотаріусом за місцем відкриття спадщини видається свідоцтво про право на спадщину. Згідно п. 3.3Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України заяви про прийняття спадщини або відмову від її прийняття подаються спадкоємцем особисто нотаріусу за місцем відкриття спадщини у письмовій формі.Таким чином, спадкоємець повинен звернутися з заявою про прийняття спадщини до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини.В даному випадку це м. Сімферополь Автономної Республіки Крим.

Але відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» для цілей цього Закону тимчасово окупованою територією визначається: сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій (Закон набув чинності 27 квітня 2014 року).

Тобто, позивач як спадкоємець не мав можливості звернутися до нотаріальних органів за місцем відкриття спадщини, оскільки території АР Крим – тимчасова окупована територія України, на якій, фактично, закони України не діють.

Неодноразові звернення позивача до нотаріальних контор, розташованих не на території АР Крим, не призвели до результату. Кожного разу нотаріуси, навіть, не приймали заяв про прийняття спадщини, посилаючись на те, що необхідно звертатися до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини, тобто АР Крим.

 12 лютого 2015 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права на спадкування» (далі за текстом – Закон). Вказаним Законом було внесено зміни до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та Цивільного кодексу України. Закон набув законної сили 04 березня 2015 року.

Так, відповідно до ст. 11-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (в редакції від 12 лютого 2015 року) у разі якщо останнім місцем проживання спадкодавця є тимчасово окупована територія, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, а нерухоме майно або основна його частина, у разі відсутності нерухомого майна – основна частина рухомого майна знаходиться на території, передбаченій частиною першою цієї статті, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів. Спадкова справа підлягає реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Згідно ч. 3 ст. 1221 ЦК України (в редакції від 12 лютого 2015 року) в особливих випадках місце відкриття спадщини встановлюється законом.

Тобто, місце відкриття спадщини після Ткаченко М.Г., померлої 15 березня 2014 року, є м. Дніпропетровськ, оскільки місцем подання першої заяви є П’ята Дніпропетровська державна нотаріальна контора, яка знаходиться за адресою: 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 43а.

Таким чином, лише після набуття змін до профільного законодавства, а саме після 04 березня 2015 року, позивач отримала можливість для звернення до нотаріальної контори з заявою про прийняття спадщини після Ткаченко М.Г.

Скориставшись цією можливістю, позивач 23 квітня 2015 року звернулась до П’ятої Дніпропетровської державної нотаріальної контори, але, як зазначалося вище, отримала відмову через пропуск строків на звернення.

У зв’язку з цим, вважаємо, що позивачем строк для звернення до нотаріальної контори було пропущено з поважних причин.

Щодо складу сторін по справі.

Відповідачем по справі вказано територіальну громаду в особі Кіровської районної ради м. Дніпропетровська через наступне.

Відповідно до п. 24 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про спадкування» особа, яка не прийняла спадщину в установлений законом строк, може звернутися до суду з позовною заявою про визначення додаткового строку для прийняття спадщини відповідно до частини третьої статті 1272 ЦК. Зазначене положення застосовується до спадкоємців, в яких право на спадкування виникло
з набранням чинності зазначеним Кодексом. Суди відкривають провадження в такій справі у разі відсутності письмової згоди спадкоємців, які прийняли спадщину
(частина друга статті 1272 ЦК), а також за відсутності інших спадкоємців, які могли б дати письмову згоду на подання заяви до нотаріальної контори про прийняття спадщини.
Відповідачами у такій справі є спадкоємці, які прийняли спадщину. При відсутності інших спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття відповідачами є територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

Така ж сама позиція зазначена у п. 2 Листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування» згідно якого, належними відповідачами у спорах про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини є спадкоємці, які прийняли спадщину, або територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

Інші спадкоємці після смерті Ткаченко М.Г., крім позивача, відсутні.

Як вже зазначалося вище, місцем відкриття спадщини в даному випадку є Кіровський район м. Дніпропетровська, тому відповідачем по справі повинна бути територіальна громада в особі Кіровської районної ради м. Дніпропетровська.

Щодо залучення в якості третьої особи нотаріальної контори.

Відповідно до абзацу 18 п. 2 вищевказаного листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ при розгляді справи про визначення додаткового строку на прийняття спадщини не потрібно залучати нотаріуса, державну нотаріальну контору в якості третіх осіб, адже вони є учасниками правовідносини із спадкування та заінтересованими особами.

Тобто, у листі чітко роз’яснено, що залучати в якості третьої особи нотаріальну контору не має необхідності.

Таким чином, вважаємо за необхідне просити суд визначити додатковий строк протягом двох місяців для подання позивачем Івановою Раісою Тимофіївною заяви про прийняття спадщини після смерті Ткаченко Маргарити Георгіївни, померлої 15 березня 2014 року, оскільки строк звернення з заявою пропущений з поважних причин.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 1270, 1272 ЦК України,

 ПРОШУ:

 Надати Івановій Раісі Тимофіївні додатковий строк протягом двох місяців для подання нею заяви про прийняття спадщини після смерті Ткаченко Маргарити Георгіївни, померлої 15 березня 2014 року.

 Обчислення додаткового строку на подання заяви про прийняття спадщини починати з дня набрання рішенням суду законної сили.

 Додаток:

  1. Квитанція про сплату судового збору;
  2. Копія паспорту та ідентифікаційного коду позивача;
  3. Копія свідоцтва про смерть Ткаченко М.Г.;
  4. Копія свідоцтва про народження позивача;
  5. Копія свідоцтва про шлюб позивача;
  6. Копія відмови від 23 квітня 2015 року;
  7. Копія витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі.

 Позовна заява, а також додані до неї матеріали, надані суду в двох екземплярах.

 28 квітня  2015 року                                       Р.Т. Іванова

Запись опубликована в рубрике Образцы документов с метками , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

2 комментария на «Исковое заявление об определении дополнительного срока для принятия наследства»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *